comment 9
โดย: ภาคภูมิ แตรตุลาการ เมื่อ: วันพุธ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:35 น.

SpeedNavi for Android โปรแกรมแผนที่นำทางระบบ GPS จาก M&SOFT พัฒนาออกมาสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ท Samsung Galaxy Tab โดยเฉพาะ ระบบการค้นหาสถานที่ปลายทางอันชาญฉลาดและรวดเร็ว ที่มาพร้อมกับ Active Menu ช่วยให้เข้าถึงทุกเมนูการใช้งานได้จากหน้าแผนที่เพียงเดียว พร้อมทั้งปรับองศาของมุมมองแบบ 3 มิติได้ถึง 5 ระดับ รองรับการใช้งานหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย, ภาษาจีน, อั งกฤษ, ญี่ปุ่น, เกาหลี เหนือชั้นยิ่งขึ้นด้วย TTS(Text-to-Speech) ที่สามารถอ่านชื่อเส้นทางต่างๆได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังของ Speednavi ได้ในสไตล์ของตัวเอง

การติดตั้ง

 • คัดลอกไฟล์ และโฟลเดอร์สำหรับติดตั้ง SpeedNavi ลงใน Internal Memory ของตัวเครื่อง โดยจะใช้พื้นที่รวมกันประมาญ 1.8 ~ 2.5 GB
   NOTE: โดยปกติแล้วจะมีไฟล์ SpeedNavi_.apk และโฟลเดอร์ SpeedNavi
 • เปิด File Explorer ใน Android แล้วเลือกไปยังไฟล์ SpeedNavi_.apk
 • ระบบจะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ SpeedNavi จนเสร็จ
 • เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียน

การลงทะเบียนสินค้า SpeedNavi

 • สิ่งที่ใช้ในการติดตั้ง
  - Software License : Txxx-xxxx-xxxx-xxxx => 16 หลัก
  - Account ในเว็บไซด์ SpeedNavi
 • กรอกหมายเลข Software License และ Account ID, Password
 • กดปุ่ม ยอมรับ

การใช้งานคำสั่งพื้นฐานใน SpeedNavi

ประกอบด้วย 2 มุมมองสำคัญดังนี้

 • มุมมองเมนู
  - รวบรวมเมนูคำสั่ง เช่น การค้นหา การปรับแต่ง รวมไปถึงข้อมูลของซอฟต์แวร์ไว้
 • มุมมองแผนที่
  - แสดงแผนที่ ใช้ระหว่างนำทาง สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ

มุมมองเมนู

เมนูแผนที่

Panel ที่ใช้แสดงข้อมูล POI

หลักการใช้งานระบบนำทางอย่างง่าย

การใช้งานระบบนำทาง แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนอย่างง่าย ดังนี้

 • ค้นหา และกำหนดปลายทาง
  - เป็นขั้นตอนการค้นหา และระบำแหน่ง หรือสถานที่ ที่ต้องหารเดินทาง สามารถค้นหาได้หลานวิธี เช่นจากคำค้น จากประเภท หรือพิกัด
 • เลือกเส้นทาง และออกเดินทาง
  - เมื่อทำการระบุจุดหมายปล่ายทางได้แล้ว จึงเป็นขั้นตอนของการ เลือก รูปแบบเส้นทาง ที่ต้องการใช้ เนต้องการเส้นทางที่ เร็วที่สุด เส้นทางที่ประหยัด หรือการหลีกเลี่ยงถนนบางสายเป็นต้น

การค้นหา และกำหนดปลายทาง

 • จากแผนที่ ระบุตำแหน่งปลายทางโดยตรงจากแผนที่
 • ชื่อ ค้นหาโดยการใส่คำค้น สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อสถานที่ ถนน ซอย และจุดสนใจที่ทำการบันทึกไว้
 • เบอร์โทรศัพท์ ค้นหาจากการใช้หมายเลขโทรศัพท์
 • ใกล้เคียง ค้นหาจากจุดใกล้เคียง บริเวณตำแหน่งปัจจุบัน
 • ประเภทสถานที่ ค้นหาโดยการเลือก แบ่งตามชนิด ประเภท และพื้นที่ของจุดสนใจที่ต้องการ
 • พิกัด เลือกปลายทางโดยการใสตำแหน่ง ละติจูด และลองติจูด โดยรองรับทั้งแบบ DMS และ Degree

เมื่อทำการเลือกปลายทางแล้ว ให้ทำการเลือกรูปแบบเส้นทางเพิ่มเติม


เมนู - ชื่อ : ค้นหาปลายทางโดยการใส่คำค้น โดยสามารถหาได้ทั้งจาก ชื่อสถานที่ ถนน ซอย และชื่อจุดสนใจที่บันทึกไว้


เมนู - ค้นหาล่าสุด : แสดงรายชื่อ POI ที่เคยถูกเรียกแสดง


เมนู - ใกล้เคียง : ค้นหาชนิดของสถานที่ โดยอ้างอิงจากตำแหน่งปัจจุบัน

เมนู - เบอร์โทรศัพท์ : ค้นหาจากหมายเลขโทรศัพท์


 
เมนู - ประเภทสถานที่ : ค้นหาปลายทางโดยการเลือก แบ่งตามชนิด ประเภท และพื้นที่ของ POI นั้นๆ 

เมนู - พิกัด : ระบุตำแหน่งของปลายทาง โดยการใส่ตำแหน่ง ละติจูด และลองจิจูด โดยรองรับทั้งแบบ DMS และ Degree 

เมนู - จุดสนใจ (My Point) : แสดงรายชื่อ จุดสนใจที่เคยบันทึกไว้

เมนูเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบ และข้อมูลระบบ

 • การขับรถ ECO
 • การเดินทาง
 • ภาพรวม
 • โหลดเส้นทาง
 • แสดงผล
 • เส้นทาง
 • นำทาง
 • อื่นๆ

เมนู - การเดินทาง : ข้อมูลการขับขี่, ข้อมูลทั่วไป


เมนู - ภาพรวม : แสดงเวอร์ชั่นของโปรแกรม SpeedNavi 


เมนู - โหลดเส้นทาง : เลือกแสดงเส้นทางที่เคยบันทึกไว้ มาแสดงผล 

เมนู - แสดงผล : ปรับแต่งการแสดงผลทั่วไปในโปรแกรม

 • แสดง POI (เลือกแสดง POI ที่กำหนด 5 ชนิด)
 • UI (เลือกภาษาที่ใช้แสดงบน UI มีทั้งหมด 6 ภาษา)
 • แผนที่ (ไทย, English)
 • โหมดกลางวัน/กลางคืน (อัตโนมัติ, กลางวัน, กลางคืน)
 • กลางวัน (โทนสีอบอุ่น, โทนสีเย็นสบาย, สีขาว)
 • กลางคืน (โทนสีดำ, โทนสีน้ำเงิน)
 • ขนาดตัวอักษรของแผนที่ (เล็ก, กลาง, ใหญ่, ใหญ่มาก)
 • สัญลักษณ์นำทาง (เลือก icon นำทาง มี 6 แบบ)
 • รอยทาง (แสดง/บันทึก รอยทางขณะใช้โปรแกรม) 

เมนู - แสดงผล : ปรับเลือกค่าต่างๆ เกี่ยวข้องกับเส้นทาง เช่น ชนิดของการเดินทาง รูปแบบเส้นทางที่ใช้

 • โหมดการขับขี่ (ยานพาหนะ และเดินเท้า)
 • Multi Route (ทางแนะนำ, เลี่ยง Highway, ทางสั้น และทางด่วน)
 • เรือข้ามฟาก (ON/OFF)
 • ทางด่วน (ON/OFF)  

เมนู - นำทาง : ปรับแต่งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำทาง

เสียง (เลือกเสียงนำทาง มี 9 ชนิด)

 • ตำแหน่งปัจจุบัน (กลับสู่ icon นำทางอัตโนมัติ ตั้งค่าได้เป็น ไม่ใช้, 30วินาที, 2นาที, 5นาที)
 • มาตราส่วน (Scale ขณะเริ่มนำทาง เลือกได้เป็น ไม่กำหนด, ความเร็ว, ระยะทาง, 50m, 100m, 200m, 400m)
 • คำแนะนำที่พบบ่อย(ถนนทั่วไป) (ปรับการแจ้งเตื่อนของถนนทั่วไป เลือกได้เป็น 300m, 700m, 2km)
 • คำแนะนำที่พบบ่อย(ทางด่วน) (ปรับการแจ้งเตื่อนของทางด่วน เลือกได้เป็น 500m, 1km, 3km)
 • เสียงนำทาง (ON/OFF)
 • ลักษณะเลน (ON/OFF)
 • ทางโค้ง (ON/OFF)
 • ทางแยก (ON/OFF)
 • ควบคุมระดับเสียง (ON/OFF)

ใช้ปรับแต่งค่าอื่นๆ

 • วัน (เลือกรูปแบบของวันจาก “ปี/เดือน/วัน”, “เดือน/วัน/ปี”)  
 • เวลา (12 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมง)
 • เขตเวลา (เลือกจากระบบของ OS)
 • พื้นที่สนใจ
 • ข้อมูลยานพาหนะ (เช่น อัตราการใช้เชื้อเพลิง ชนิดของเชื้อเพลิง)
 • จับภาพหน้าจอ (ตั้งปุ่มสำหรับจับภาพหน้าจอ)
 • Reset (คืนค่าปรับแต่งทั้งหมดเป็นค่า Default) 

การ Update ซอฟต์แวร์ SpeedNavi

 • ระยะเวลาของการ FREE Update
  - 1 ปีนับจากวัน ลงทะเบียนสินค้า
 • กรณีหมดระยะเวลาการประกัน (เกิน 1 ปี)
  - เสียค่า Update แผนที่ 900 บาท
  - เพิ่มระยะเวลาประกันเพิ่ม 1 ปี

ขอขอบคุณ

M&SOFT (Thailand) Tel. 0-2636-6577-79

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปัญหาการใช้งาน

SpeedNavi Help Line โทร. 0 2266 9943 (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.)
http://thailand.speednavi.biz/


thumb
ข่าวเมื่อ: วันพุธ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:35 น.
รายงานโดย: ภาคภูมิ แตรตุลาการ
แหล่งทีมาของข่าว
view 21379 | comment 9

ความเห็นเกี่ยวกับ แผนที่ SpeedNavi สำหรับ Samsung Galaxy Tab


Follow us
ตามติดความเคลื่อนไหวกับแฟนเพจ