AudioManager Widget ปรับระดับเสียงต่างๆ ของตัวเครื่อง สามารถใช้ปรับระดับเสียงปลุก เสียงเพลงจากโปรแกรมเล่นเพลง เสียงแจ้งเตือนจากโปรแกรมต่างๆ เสียงเรียกเข้า
Apps Organizer ช่วยจัดการแอพ สร้างชอร์ทคัดบนหน้าจอหลัก ปรับแต่งไอค่อน เลือกเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมที่ต้องการ หรือ เว็บเพจ
อัพไฟล์ผ่าน FTP ด้วยโปรแกรม AndFTP โปรแกรมสำหรับ FTP จากเครื่องแอนดรอยด์ ไปจัดการไฟล์บนเซิฟเวอร์ FTP โปรแกรมจะแสดงผลทั้งในส่วนของไฟล์ในเครื่องและไฟล์ FTP
Advanced Task Killer สำหรับจัดการหยุดการทำงานของแอพพลิเคชั่นที่เปิดใช้งาน เพื่อช่วยลดภาระการทำงานของหน่วยความจำชั่วคราว
ASTRO File Manager แอพพลิเคชั่นค้นหาและจัดการไฟล์ ใช้ คัดลอก ย้าย ลบไฟล์ บนมือถือ